Not logged in.
Sandcat RPG


>Aidan's Story
>Bertus' Story
>Crhel's Story
>Irtek's Story
>Phaedra's Story
>Rase's Story

^Characters

>Sandcat RPG stuff >Campaign 2003/2004 >Characters >Rase's Story

Rase's Story
Rase Sinyth

In een klein dorpje in $REGION werd 24 jaar geleden Rase Sinyth geboren. Zijn ouders waren een smid, Thadg, en een zijn vrouw, Suina, en hij groeide op als een aardige, sympathieke jongen. Hij vermaakte zich met de kinderen in het dorpje in de gewone spelletjes, en verschilde in niets van zijn vriendjes.

Hoewel lichamelijk niet zo sterk gebouwd, leerde hij het vak smid van zijn vader, en hij kwam er al snel achter dat hij goed was in het maken van ingewikkelde en nauwkeurige mechanismen, zoals sloten. Zijn vader, die in deze dingen minder goed was, stimuleerde dit ind e jongen, en zo kon hij reeds op twaalfjarige leeftijd ingewikkelde sloten in- en uit elkaar halen. De dorpelingen vroegen dan ook vaak naar hem als ze weer eens een sleutel kwijt waren. Al doende groeide hij op tot een kundig smid-in-wording met een speciale aandacht voor sloten, en nieuwsgierig naar het onbekende.

De grote omslag in Rase's leven kwam in zijn dertiende levensjaar. Zoals gewoonlijk hielp hij zijn vader in de smidse, toen opeens de noodklokken luidden: het dorp werd aangevallen. De smid greep zijn grootste zwaard en gebood Rase zich te verstoppen in de smidse. Hij probeerde met de andere mannen van het dorp de aanvallers te weerstaan, maar de ongeoefende boeren waren geen partij voor de aanvallers, welke allen zwaar gewapend en geoefende strijders bleken. Rase zag voor zijn ogen hoe zijn vader werd vermoord en hoorde later uit het ouderlijk huis de angstkreten van zijn moeder, die uiteindelijk verstomden.

Na de slachtpartij plunderden de bandieten het dorp en uiteindelijk werd ook Rase in de smidse gevonden. Hoewel hij zich, zonder veel effect, probeerde te verdedigen werd hij bewusteloos geslagen. Toen hij weer bij bewustzijn kwam bleek dat hij was meegenomen door de bandieten, de $BANDITS, die hem als slaaf gebruikten in hun kamp. De hoofdman ontdekte op een gegeven moment Rase's vaardigheid met sloten, zijn vingervlugheid en intelligentie, en besloot hem op te leiden tot dief. Rase ging hier aarzelend mee akkoord, omdat het slaaf zijn ook niet alles was.

Door de jaren bij de bandieten heen werd Rase bedreven in de verschillende kunsten die het dievenvak vroegen. Hoewel hij niet sterk was, bleek hij al snel behoorlijk slim en stil, en ook zijn vaardigheden met sloten, die zijn vader hem bijgebracht had, werden verder ontwikkeld. Hij werd dan ook met name ingezet als spion, dief en uiteindelijk als moordenaar: de klussen die stilte en slimheid boven brute kracht vereisten. Hij werd al snel een gewaardeerd lid van de groep, maar hij kon nooit vergeten wat er met zijn ouders was en het dorp gebeurd, en had in stilte gezworen de daders te straffen. Bovendien voelde hij zich ondanks zijn vaardigheden in het stelen en doden niet helemaal thuis in dit vak. De normen en waarden die zijn ouders hem hadden bijgebracht waren ondanks alle jaren in deze omgeving niet helemaal verloren gegaan.

De volgende, en voorlopig laatste omslag kwam toen Rase er op werd uitgestuurd om een groep avonturiers (een vrouw en vier mannen) te bestelen. Ze waren door de verkenners van de groep opgemerkt toen ze door $REGION trokken, en ze zagen eruit alsof ze veel waardevolle spullen bezaten. De groep leek echter te sterk om te overvallen, reden waarom Rase's special kwaliteiten benodigd waren. Hij wilde de overval uitvoeren tijdens hun overnachting in een herberg in $TOWN. Alles ging voorspoedig, maar op het moment dat hij in de kamer van de vrouw struikelde over een harnas. Ze schoot meteen recht overeind en Rase kon geen kant meer op, vooral niet door de dolk die nu op zijn keel was gericht. Howel hij dacht dat het einde nu echt was gekomen bleek de vrouw (en haar metgezellen, die er nu waren bijgeroepen), niet zo bloeddorstig als verwacht.

Ze vroegen hem zijn verhaal te vertellen, wat hij deed, en toen zijn situatie aan hen duidelijk was geworden boden ze hem de kans om zich bij hen aan te sluiten en zijn leven op het rechte pad te brengen. Rase greep deze kans met twee handen aan en trekt sindsdien met de groep op. Hij probeert steeds zijn waarde voor de groep te bewijzen, maar in zijn achterhoofd brandt immer een haat tegen de moordenaars van zijn ouders.


© 2003-2020 Sandcat RPG Crew.
Page design by Stijn (main layout) & Jake (textures and colours).

Comments can be sent to rpgadmin(at)sandcat(dot)nl.